english English  vietnam Tiếng Việt

CÂN PHÂN TÍCH 3 SỐ LẺ

Mô tả chi tiết

Model

PA213

PA413

Kh năng cân

210g

410g

Đ chính xác

0,001g

0,001g

Thi gian n đnh

3 giây

Kích thước đĩa

Đĩa tròn Ø120mm

S hin th

Màn hình hin th LCD (6 s)

Ngun cung cp

Rechargeable battery 6V/1.3Ah or AC/DC adapter

Nhit đ làm vic

-5 độ C ti +60 độ C

Chc năng cân

Tr, t đông tr về không, t đng tt ngun khi không s dng cân

Đơn v- unit

Mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghai, newton, ozt, teals, Tlt, đếm s lượng PCS

Kích thước cân

196x287x320mm

196x287x320mm

Ph kin bao gm

Adaptor, lng kính chn gió

Chng nhn

OIML, CE, ISO 9001-2008, NTEP

Hãng sn xut

OHAUS- USA

Copyright MAXXmarketing GmbH