english English  vietnam Tiếng Việt

CÂN PHÂN TÍCH 4 SỐ LẺ

Mô tả chi tiết

Model

AY 110

AY 220

AUY 120

AUY 220

Kh năng cân

110g

220g

120g

220g

Đ chính xác

0.0001g

0.0001g

0.0001g

0.0001g

Hin th

LCD

Analog

Ngun cung cp

AC 220V , 50/60 Hz

Kích c mt đĩa

Đĩa tròn Ø80mm

Ph kin bao gm

Adaptor, lng kính chn gió

Đơn v- unit

Mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghai, newton, ozt, teals, Tlt, đếm s lượng PCS

Hãng sn xut

SHIMADZU – NHT

Copyright MAXXmarketing GmbH